Skip to Content
Skip to Navigation hotkey

Johnsgård

Sentrumsnært byggeklart boligfelt med vestvendte og solrike utsiktstomter. Regulert område for fortettet bebyggelse i tilknytning til feltet.

Navn på feltet: Johnsgård
Beliggenhet: Alvdal sentrum øst.
Antall tomter: 4
Tomtestørrelse: ca. 900 m2.
Standard: Vei, vann, avløp, gatelys, fiber inkludert i tomteprisen.

Kontakt informasjon
Byggservice N.Ø. AS
v/Trond Motrøen
Tlf.: 62 48 37 32/901 15 899
Send e-post til trond.motroen@byggserviceno.no
Se kart

Back to top