Skip to Content
Skip to Navigation hotkey

Moan 2

Store tomter på god byggegrunn i tilknytning til etablert boligområder og friarealer på Moan, vest for Alvdal sentrum.

Navn på feltet: Moan 2
Beliggenhet: Moan, ca. 2 km vest for Alvdal sentrum
Antall tomter: 9.
Tomtestørrelse: ca. 2 mål.
Standard: Vei, vann, avløp og fiber og inkludert i tomteprisen.

Konaktinformasjon
Terje Skaret
Tlf.: 906 24 815
Send e-post til terje.skaret@hoggogslaa.no

Tomt 9, 10 og 11: Per Arne Gulløien – telefon 911 75 450
Tomt 3 og 4: Oddbjørn Steien – telefon 917 95 281

Se kart

Back to top